Úvodná stránka
POPIS
KONTAKT
BICIE
KLÁVESY
GITARY
SAXOFÓNY
MIX  PULTY
DJ  PULTY
PRÍSLUŠENSTVO
STATIV SYSTEM
    
SÚČIASTKY - stavebnicový systém
          |   Kontakt   |   Popis   |   Príslušenstvo   |   Stavebnica   |   MS STATIV SYSTEM - stojany pre hudobné nástroje a príslušenstvo   |
ZU-25
ZU-35
PP-25
PP-35
GU-35
TU-35
MR-40 M8
MR-50 M8
MK-40 M8
MK-70 M8
ZÁTKY - používané na ukončenie profilov
PODLOŽKY - používané na profily
UKONČENIA - používané na oporné nohy
MATICE KRUHOVÉ - používané na kĺbové spoje
MATICE KRÍDLOVÉ - používané na kĺbové spoje
ZU – 25
zátka na ukončenie profilu P-25

0,15 EUR

ZU – 35
zátka na ukončenie profilu P-35

0,20 EUR

PP – 25
plastová podložka na profil P-25

0,30 EUR

PP – 35
plastová podložka na profil P-35

0,50 EUR

GU – 35
ukončenie na nohy typu: K, A, I

1,30 EUR

TU – 35
ukončenie na nohy typu: T

3,90 EUR

MR – 40 M8
matica kruhová
Ø 40 mm / M8

1,00 EUR

MR – 50 M8
matica kruhová
Ø 50 mm / M8

1,30 EUR

MK – 40 M8
matica krídlová
40 mm / M8

1,00 EUR

MK – 70 M8
matica krídlová
70 mm / M8

1,40 EUR