Úvodná stránka
POPIS
KONTAKT
BICIE
KLÁVESY
GITARY
SAXOFÓNY
MIX  PULTY
DJ  PULTY
PRÍSLUŠENSTVO
STATIV SYSTEM
STATIV  SYSTEM
Kombináciou konštrukčných prvkov stavebnicového systému je možné meniť parametre stojanu podľa požiadaviek, prípadne zhotoviť konštrukciu podľa vlastného návrhu.
Kliknutím na príslušnú miniatúru sa zobrazí detailný obrázok s parametrami a cenou.
          |   Kontakt   |   Popis   |   Príslušenstvo   |   Stavebnica   |   MS STATIV SYSTEM - stojany pre hudobné nástroje a príslušenstvo   |
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
PROFILY - používané na zhotovenie konštrukcie stojanov
KĹBOVÉ SPOJE - používané na spájanie profilov a zhotovenie konštrukcie stojanov
SÚČIASTKY - používané na zhotovenie konštrukcie stojanov
P - 35
P - 25
P - 12
KS - 25
KS - 35
KS - 90
KS - 180
KS - 125
KS - 120
KS - 30
Ukončenia profilov
Plastové podložky
Ukončenia nôh
Matice
Facebook
Google +
Twitter