Úvodná stránka
POPIS
KONTAKT
BICIE
KLÁVESY
GITARY
SAXOFÓNY
MIX  PULTY
DJ  PULTY
PRÍSLUŠENSTVO
STATIV SYSTEM
POPIS

MS STATIV SYSTEM sa zaoberá návrhom a výrobou stojanov pre hudobné nástroje a príslušenstvo na princípe stavebnicového systému. Základnou charakteristikou stojanov je vysoká variabilnosť nastavenia  jednotlivých  prvkov,  dobrá  stabilita  a  jednoduchá  montáž.

Základ konštrukcie tvoria hliníkové trubkové profily a kĺbové spoje zo zinkovej zliatiny, ktoré umožňujú veľa spôsobov vzájomného spájania jednotlivých častí stojanu. Na webovej stránke sú uvedené základné typy stojanov pre bicie nástroje, klávesové nástroje, gitary, saxofóny, mixážne pulty a deejay pulty, ktoré je možné upravovať, kombinovať s príslušenstvom a dopĺňať o ďalšie konštrukčné prvky. Stavebnicový systém umožňuje zhotovovať aj viacúčelové stojany a konštrukcie vhodné pre hudobné štúdia, predajne hudobných nástrojov a podobne. Prednosťou stavebnice je možnosť dopĺňať v budúcnosti  konštrukciu  o  ďalšie  prvky  a  zhotoviť  stojan  podľa  aktuálnych  požiadaviek.

Vyobrazené stojany sú ukážkou kombinačných možností stavebnicového systému a v prípade požiadaviek je možné upravovať všetky rozmery, prípadne zhotoviť stojan na mieru podľa vlastného návrhu konštrukcie. Návrhy stojanov je možné zadávať vo forme schematických nákresov, prípadne fotografií s požadovanými rozmermi.

Články a recenzie
Muzikus-12/1999
Muzikus-01/2007
Čorzin-01/2009
            |   Kontakt   |   Muzikus - 12 / 1999   |   Muzikus - 01 / 2007   |   Čórzin - 01 / 2009   |   MS STATIV SYSTEM   |
Linky
Musicians Navigator
Vintage and Rare
Hitsquad
Facebook
Google +
Twitter