Úvodná stránka
POPIS
KONTAKT
BICIE
KLÁVESY
GITARY
SAXOFÓNY
MIX  PULTY
DJ  PULTY
PRÍSLUŠENSTVO
STATIV SYSTEM
    
OPORNÉ NOHY - príslušenstvo
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
T - nohy

Nohy typu T sú určené na spájanie s nosníkmi a možnosťou pripojenia prídavných ramien.

T-60x40 ............... 37,90 EUR
T-80x40
............... 39,70 EUR
T-90
x50 ............... 41,50 EUR
T-100x
60 ............. 43,30 EUR
T-110x
60 ............. 44,20 EUR
TECHNICKÉ  PARAMETRE

 

Dĺžky jednotlivých častí nôh je možné upravovať podľa požiadaviek.

K - nohy

Nohy typu K sú určené na spájanie s nosníkmi a možnosťou pripojenia prídavných ramien.

K-80x50 ............... 36,30 EUR
K-100x60
............. 39,00 EUR
K-120
x80 ............. 42,60 EUR
K-140x9
0 ............. 45,30 EUR
K-150x
100 ........... 47,10 EUR
TECHNICKÉ  PARAMETRE

 

Dĺžky jednotlivých častí nôh je možné upravovať podľa požiadaviek.

A - nohy

Nohy typu A sú určené na spájanie s nosníkmi a možnosťou pripojenia prídavných ramien.

A-80x80 ............... 39,00 EUR
A-100x100
.......... 42,60 EUR
A-120
x120 .......... 46,20 EUR
A-140x
140 .......... 49,80 EUR
A-150x
150 .......... 51,60 EUR
TECHNICKÉ  PARAMETRE

 

Dĺžky jednotlivých častí nôh je možné upravovať podľa požiadaviek.

I - nohy

Nohy typu I sú určené na spájanie s nosníkmi v kombinácií z inými typmi nôh.

I-80 .......................... 8,50 EUR
I-90
.......................... 9,40 EUR
I-10
0 ..................... 10,30 EUR
I-12
0 ..................... 12,10 EUR
I-140
..................... 13,90 EUR
TECHNICKÉ  PARAMETRE

 

 

 

Dĺžku nohy je možné upraviť podľa požiadaviek.

          |   Kontakt   |   Popis   |   Príslušenstvo   |   Stavebnica   |   MS STATIV SYSTEM - stojany pre hudobné nástroje a príslušenstvo   |